Osoby, które planują podjąć się pracy jako operator wózka widłowego, muszą mieć do tego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Średnie zarobki na tym stanowisku to wynagrodzenie na poziomie 3860 zł brutto. Obwarowane jest to kilkoma zmiennymi, m.in. stażem pracy, wykształceniem czy wielkością firmy. Jednak pracy jako operator wózka widłowego nie brakuje. Specjaliści poszukiwani są w branży budowlanej, motoryzacyjnej, elektromaszynowej lub produkcyjnej. Jak przebiega kurs na wózki widłowe i jakich obowiązków wymagają pracodawcy?

Nauka pod okiem instruktorów

Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach oferuje szkolenia z zakresu uprawnień na wózki widłowe zdalnie sterowane oraz specjalizowane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2019 roku, uprawnienia na wózek widłowy przyznawane są na określony czas. Osoby, które zdobyły uprawnienia wcześniej, otrzymywały je bezterminowo. Okres ważności uzależniony jest od rodzaju wózka. Wózki widłowe z mechanicznym napędem i stosowne na nie uprawnienia, wydawane są na okres 10 lat. Z kolei dla wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem, będzie to maksymalnie 5 lat.

Z racji tego pracownicy będą zmuszani do odnawiania swoich uprawnień, które będą dla nich istotne, aby móc obsługiwać tego typu urządzenia transportu bliskiego. Wystarczy złożyć minimum 3 miesiące przed upłynięciem kwalifikacji, o ponownie ich wydanie. Doświadczona kadra instruktorska w CSZ szkoli przyszłych operatorów wózków widłowych, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach. Do ich obowiązków będzie należeć załadunek i rozładunek towarów, transportowanie ładunków oraz prace magazynowe. 

Kurs z częścią praktyczną i teoretyczną

Jak wygląda przebieg kursu na operatora wózka widłowego? Składa się on z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Na części teoretycznej omawiane są zagadnienia z czynności operatorskich, zasad BHP, ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego czy budowa wózków jezdniowych. Część praktyczna to prace operacyjne na wózku widłowym. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu z pytaniami jednokrotnego wyboru oraz zadaniem praktycznym, które związane jest z omówieniem stanu technicznego wózka oraz przewiezienia palety po wyznaczonym torze. Kursant, który zaliczył dwie części egzaminu uzyskuje uprawnienia na obsługę wózków widłowych i może bez przeszkód korzystać z nowych kwalifikacji. 

Dodaj komentarz