Dla gospodarki naszego kraju niesamowicie ważny jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Te małe podmioty wytwarzają lwią część krajowego PKB. Wśród nich największą część stanowią osoby decydujące się na jednoosobową działalność gospodarczą. W pewnej chwili może dojść do sytuacji, że nasza działalność przynosi duże zyski, toteż zaczynamy rozważać przekształcenie jej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak się do tego zabrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to nic innego jak działalność wykonywana we własnym imieniu, w której wyniku uzyskujemy zarobki. Rozumiemy tutaj działalność opierającą się na zarobkowej działalności handlowej, usługowej, wytwórczej czy budowlanej prowadzonej w sposób ciągły i we własnym imieniu bez względu na rezultaty. Cechą działalności jednoosobowej jest to, że po pierwsze majątkiem firmy jest majątek przedsiębiorcy, po drugie legalne prowadzenie działalności wymaga wcześniejszej rejestracji w CEIDG. Kiedy firma generuje duże zyski, wielu przedsiębiorców, atrakcyjne wydaje się przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o..

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to spółka kapitałowa założona przez osoby fizyczne lub prawne. Cechami wyróżniającymi taką formę prowadzenia działalności gospodarczej, swoją drogą jedną z najpopularniejszych w Polsce, jest brak odpowiedzialności majątkowej za straty poniesione w wyniku złych decyzji, inwestycji czy długów. To spółka, nie wspólnicy, odpowiadają majątkiem przed wierzycielami. Inaczej zatem niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie majątek właściciela jest jednocześnie majątkiem firmy.

Zaletą tego rozwiązania są, tak jak już wiemy, brak odpowiedzialności majątkowej oraz możliwość utworzenia jednoosobowej spółki. Pamiętajmy, iż spółce jednoosobowej nie wolno zakładać innej spółki (chodzi o zabezpieczenie obrotu gospodarczego). Zmiana Przekształcenie pozwala przekazać nowej spółce własności niematerialnych, których normalnie nie mogłaby posiąść – na przykład już istniejących stron i kont w mediach społecznościowych.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z. o. o.?

Przekształcając formę prawną firmy, będziemy działać tak, jakbyśmy zakładali spółkę z o.o., a zatem wszystko zaczyna się u notariusza, którego obowiązkiem jest spisanie aktu notarialnego wraz z załącznikami zawierającymi wycenę składników majątku przyszłej spółki oraz sprawozdanie z finansów z miesiąca, który poprzedził przygotowanie planu przekształcenia.

Kolejnymi krokami są:

  • Weryfikacja planu przez rewidenta (trwa nie dłużej niż dwa miesiące);
  • Spisanie oświadczenia o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które zawiera informacje takie jak typ spółki (a więc z o.o.), wysokość kapitału zakładowego (minimum pięć tysięcy złotych), informacje o członkach zarządu;
  • Powołanie członków zarządu;
  • Rejestracja w KRS i CRBR.

Jak zatem widać, proces nie jest trudny. A na koniec warto zaznaczyć, że od 2021 roku proces rejestracji spółek z o.o. odbywa się drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz