Przygoda z giełdą wymaga pewnego przygotowania. Wiedza o niej jest stosunkowo niska i stąd zapewne wynikają obawy przed inwestowaniem pieniędzy w akcje. Tymczasem schemat działania, nie jest przesadnie skomplikowany, jeśli tylko znamy podstawowe pojęcia. Giełda to nic innego, jak rynek, na którym spotykają się firmy, które wciąż potrzebują pieniędzy na kolejne inwestycje oraz akcjonariusze, którzy chętnie zainwestują swoje środki w potencjalnie zyskowne interesy. Oczywiście, akcjonariusze chcą nie tylko odzyskać swoje pieniądze, ale także zarobić. Na świecie funkcjonuje kilka typów giełd.

Z filmów i seriali najbardziej znana jest giełda typu amerykańskiego, będąca rynkiem całkowicie prywatnym, stworzonym na własne potrzeby przez bankowców i handlowców. Państwo, w żaden sposób nie ingeruje w giełdy, a jedynie nadzoruje, aby działały zgodnie z prawem. Inny rodzaj giełdy, to giełda typu niemieckiego. Jest ona tworzona przez organy administracji państwowej, działa pod jej nadzorem i to państwo jest współwłaścicielem lub właścicielem giełdy Ten typ dominuje w Europie i funkcjonuje w Polsce. Na giełdach notowane są spółki, z których każda posiada własne wskaźniki notowań. Przeanalizowanie ich wszystkich jest czasochłonne i skomplikowane, dlatego dla ułatwienia analizy zmian na rynku, tworzone są indywidualne wskaźniki, nazywane indeksami.

Dla Polski głównym indeksem jest WIG 20, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, odnotowujący ceny akcji 20 największych spółek giełdowych., tych o najwyższej wartości i najwyższych obrotach. Ich skład ulega zmianie, ale najczęściej tworzą go spółki z branży finansowej, paliwowej i energetycznej. W Polsce, akurat tak się składa, że te branże są najbogatsze i to przez ich wskaźniki bada się kondycję naszego przemysłu. Spółki mogą być także pogrupowane według sektora, w którym funkcjonują i wtedy możemy za ich pomocą śledzić kondycję danej branży. Firma, dopuszczona do obrotu giełdowego wypuszcza akcje i dostaje pieniądze za sprzedaż każdej nowej partii. W ten sposób nie musi zabiegać o kredyty bankowe i płacić od nich odsetek. Pierwsze akcje, emitowane są najczęściej przy założeniu spółki i rozprowadzane pośród udziałowców. Kolejne papiery wartościowe trafiają w ręce akcjonariuszy, którzy od tej chwili staja się inwestorami.

Dodaj komentarz