Coaching, czyli z języka angielskiego, „korepetycje”/ „trenowanie” jest to szkolenie, kurs, które najczęściej przeprowadza się w interaktywnej formie. Zawarte w nim metody pracy opierają się na metodach ściśle powiązanych z psychologią i zagadnieniami, które z tej nauki wynikają. Coaching kierowany jest do grup lub pojedynczych osób. Pomaga w polepszeniu efektów działania zespołu (firmy, organizacje) oraz osobom odpowiedzialnym za ich prowadzenie czy całą organizację. Polepszenie efektów działania ma jeden konkretny cel a jest nim osiągnięcie wyznaczonych zadań w miarę szybkim tempie.

Coach pracuje z różnymi klientami. Zakres jego działań obejmuje wiele obszarów ale głównie nakierowany jest on na biznes, karierę, finanse, zdrowie czy też relacje interpersonalne. Rozwój danej osoby lub grupy osób można wspierać na różny sposób – poprzez konsulting, mentoring, terapię, nauczanie czy rozmaite szkolenia z efektywności działania, sile pozytywnego myślenia itp. Coaching jest odpowiedzią na podstawowe zagadnienia, które stanowią dla nas problem. Potocznie rzecz ujmując, dotyka spraw, z którymi na co dzień, na dłuższą metę, zwyczajnie sobie nie radzimy i sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać danego problemu. Najczęściej nie radzimy sobie ze stresem, presją otoczenia, z niejasnymi relacjami z innymi ludźmi czy własną, niekiedy chorobliwie nadmierną potrzebą efektywności, która robi nam jeszcze większy bałagan w pracy czy życiu prywatnym lub rodzinnym.

Trenerów, czyli tzw. coachów charakteryzuje posiadanie odpowiednich uprawnień/certyfiaktu potwierdzającego odpowiednie zdolności oraz doświadczenie, które jak wiemy, pomaga wraz z właściwą wiedzą specjalistyczną pomóc przezwyciężyć wszelkie kryzysy. Relacja coacha z klientem opiera się wyłącznie na relacji partnerskiej. Nie występuje tu żaden podział na nauczyciela i ucznia. Zadaniem trenera rozwoju osobistego jest ustalenie z klientem celu oraz ustalenie wszelkich szczegółów związanych z ich wspólną pracą nad jego realizacją. Coach nie podejmuje pełnej odpowiedzialności za całość procesu oraz za jego ewentualne powodzenie.

Dodaj komentarz