Sprzedaż lokalu oznacza konieczność dokonania wyboru, czy chcemy go oddać w posiadanie osobie prywatnej, czy firmie. O ile w tym pierwszym przypadku potencjalnie możemy liczyć na większy zysk (choć niekoniecznie), to druga metoda zapewnia znacznie szybszy wpływ środków i większą pewność. Dlaczego?

Gwarancja zapłaty

Strony takie jak kupujemym.pl, zajmujące się profesjonalnym skupem lokali mieszkalnych na terenie Polski, oferują bardzo szybką wycenę i zapłatę za mieszkanie. Jeśli chodzi o sprzedaż osobie prywatnej – takiej gwarancji niestety nie mamy aż do momentu wpłynięcia środków na konto.

To prawda, że sprzedając lokal osobie prywatnej, możemy mieć szansę na pozyskanie większych środków. Jednak rozwiązanie to obarczone jest sporym ryzykiem: osoba fizyczna musi w większości przypadków wystąpić z prośbą o udzielenie kredytu do banku. Ten z kolei ocenia jej zdolność kredytową na podstawie dostarczonych dokumentów, wycenia lokal i wydaje decyzję. Cały proces trwa co najmniej kilka tygodni, a jeśli okaże się, że potencjalny nabywca uzyskał negatywną weryfikację jego zdolności kredytowej – proces sprzedaży rozpoczyna się od nowa.

Jasne, przejrzyste zasady

Wszelkie informacje oraz decyzje są podejmowane na bieżąco. Na stronie kupujemym.pl można przeczytać, jak działają firmy zajmujące się skupem lokali: najpierw ma miejsce wstępna wycena lokalu, na podstawie której przedsiębiorstwo jest w stanie określić przybliżoną wartość lokum. Następnie, udzielają informacji o proponowanej cenie właścicielowi nieruchomości i czekają na jego odmowę lub akceptację.

Co istotne – pierwsze środki mogą wpłynąć na konto jeszcze tego samego dnia, którego nastąpiła akceptacja ceny mieszkania. To pozwala na bardzo szybkie pozyskanie środków, co ma szczególnie duże znaczenie, gdy sprzedaż lokum następuje właśnie ze względu na konieczność zdobycia gotówki – na przykład na zakup nowej nieruchomości. Później, dochodzi do wypełnienia ostatecznych dokumentów związanych ze sprzedażą, a agencje zajmujące się skupem lokali przeprowadzają przez cały proces tak, by był on możliwie jak najszybszy i prosty dla sprzedającego.

Dodaj komentarz