Mediacje i negocjacje to dwa różne sposoby rozwiązywania konfliktów, które mogą być stosowane zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Oba procesy polegają na szukaniu porozumienia między stronami, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. W poniższym artykule porównamy mediację i negocjacje pod kątem prawnym, aby lepiej zrozumieć, kiedy należy wybrać jedną z tych metod rozwiązywania konfliktów.

Mediacja – co to takiego?

Mediacja to forma pozasądowego rozwiązywania sporów, w której strony udają się do bezstronnego mediatora, aby próbować osiągnąć porozumienie. Mediator nie ma uprawnień do narzucania swojej woli ani do wydawania wyroków, jedynie pomaga on stronom w przeprowadzeniu rozmowy i znalezieniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacja jest dobrowolna i może być zakończona w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze stron.

Negocjacje – co to takiego?

Negocjacje to proces wypracowywania porozumienia między stronami, które są zaangażowane w spór. Negocjujące strony mogą korzystać z pomocy osoby trzeciej lub prowadzić negocjacje samodzielnie. Negocjacje mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak umowy handlowe, spory rodzinne lub sądowe. W przeciwieństwie do mediacji, negocjacje mogą prowadzić do wydania wyroku lub podpisania umowy prawnie wiążącej.

Poznaj najważniejsze różnice!

Jedną z głównych różnic pomiędzy mediacją a negocjacjami jest to, że mediacja jest zazwyczaj bardziej elastyczna i nieformalna niż negocjacje. Jak już zostało wspomniane, mediator nie ma uprawnień do wydawania wyroków ani do narzucania swojej woli stronom, co oznacza, że strony mogą swobodnie dyskutować bez obaw o konsekwencje prawne.

W mediacji strony mogą również przedstawić dowolne propozycje rozwiązania, nawet jeśli są one niezgodne z prawem lub niestandardowe. W negocjacjach natomiast strony są zobowiązane do przestrzegania prawa i mogą przedstawiać tylko takie propozycje, które są zgodne z prawem.

Kolejną ważną różnicą jest to, że mediacja jest zazwyczaj bardziej poufna niż negocjacje. W mediacji strony zobowiązują się do zachowania poufności rozmów i dokumentów. W negocjacjach natomiast strony mogą ujawniać poruszane w trakcie informacje i uzyskiwać pomoc prawną, jeśli uważają to za konieczne.

Mediacja i negocjacje różnią się również pod względem kosztów. Mediacja jest zazwyczaj tańsza niż negocjacje, ponieważ strony ponoszą mniejsze koszty związane z udziałem mediatora i nie muszą płacić za pomoc prawną. Negocjacje mogą być bardziej kosztowne, z uwagi na fakt, iż strony mogą potrzebować pomocy prawnej, a także mogą ponosić koszty związane z prowadzeniem sporu sądowego, jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanego rezultatu.

Podsumowując, mediacja i negocjacje to dwa różne sposoby rozwiązywania konfliktów, które różnią się między innymi elastycznością, poufnością, kosztami i możliwościami przedstawienia niestandardowych propozycji. Ostateczny wybór metody zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji stron oraz od rodzaju konfliktu, który należy rozwiązać.

Powyższy artykuł powstał w ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką Płaza Głąb sp.p.

z siedzibą w Katowicach.

Dodaj komentarz