Wbrew obiegowej opinii, płyty azbestowo-cementowe ułożone na dachu nie są szkodliwe same w sobie. Jest jednak jeden podstawowy warunek braku negatywnego wpływu na środowisko – muszą być całe. Wraz upływem czasu płyty nieuchronnie narażone są na korozję, co powoduje, że zaczynają pylić. Z kolei pył azbestowy unoszący się w powietrzu stanowi niekwestionowane niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia.

W związku z tym, stare pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych należy bezwzględnie zastąpić innym. Do końca roku 2032, zgodnie z obowiązującymi przepisami, azbest musi zniknąć z dachów polskich domów na dobre. Wysoka szkodliwość pyłu azbestowego powoduje, że demontowanie pokryć eternitowych obwarowane jest szeregiem zakazów i nakazów oraz może być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez specjalnie przygotowane do tego zadania firmy. Usunięty eternit składuje się na przystosowanych do tego celu wysypiskach.

Jeżeli mamy zamiar zdemontować płyty eternitowe z dachu, skontaktujmy się bezpośrednio z firmą zajmującą się tego rodzaju usługami. Przedsiębiorstwo zgłosi w naszym imieniu zamiar usunięcia płyt azbestowo-cementowych w terenowym organie nadzoru budowlanego. Zgłoszenia należy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. W zgłoszeniu wyszczególnia się zakres prac rozbiórkowych, sposób ich przeprowadzenia a także przewidywaną ilość odpadów oraz podać należy dane firmy, która przeprowadzi prace rozbiórkowe, wraz z podaniem numeru koncesji, na mocy której przedsiębiorstwo dokonujące demontażu prowadzi taką działalność. Do zgłoszenia dołącza się akt własności lub inny dokument uprawniający do dysponowania budynkiem oraz terenem, na którym będą przeprowadzane prace.

Obecnie, orientacyjny koszt usunięcia eternitu ze 100 m2 powierzchni dachu to wartość od 1500 do 3000 złotych, jednak wiele gmin z uwagi na aspekt proekologiczny całego przedsięwzięcia, dofinansowuje wymianę takich pokryć. O dofinansowanie starać się można indywidualnie również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dodaj komentarz