Branża budowlana, to bardzo prężnie działająca branża. Gdyż chętnych na swoje cztery kąty nie brakuje. Ludzie wciąż budują nowe domu lub zakupują je gotowe do wykończenia i zamieszkania. Nikogo taki fakt nie dziwi, bo poziom życia ludzi z każdym rokiem wzrasta i każda rodzina chce zamieszkać, jak najszybciej na swoim. Przymierzający się do budowy domu często słyszą określenie „generalny wykonawca”.

Kim jest generalny wykonawca ?

Najkrócej mówiąc jest to podmiot, który zobowiązuje się przed zleceniodawcą do wykonania określonego zadania. Wszystkie warunki porozumienia pomiędzy zleceniodawcą, a generalnym wykonawcą zawarte są w umowie zawartej pomiędzy obiema stronami. Tak jest na przykład w branży energetycznej, chemicznej, czy w przypadku branży budowlanej.

Generalny wykonawca, to bardzo potrzebne stanowisko, gdyż umożliwia szybszą i solidniejszą realizację projektu. Gdyż deweloperzy zajmujący się realizacją danego projektu wykonają go lepiej pod nadzorem generalnego wykonawcy.

Co jest zadaniem generalnego wykonawcy ?

Głównym jego zadaniem jest jak najlepsze wykonanie zlecenia przyjętego od inwestora. Aby zleceniodawca nie zawiódł się na generalnym wykonawcy musi on swoją pracę wykonać w określonym terminie. I we wszystkich sprawach dotyczących zadania trzymać się zawartej umowy. Najlepiej, gdy generalni wykonawcy realizują zadanie od samego początku, czyli od podstaw, aż do końca inwestycji. Bardzo często w budownictwie działają firmy deweloperskie, które w całości wykonują określone zadanie.

Co zawiera umowa zawarta pomiędzy inwestorem, a wykonawcą ?

Warunki umowy zostają spisane, przeanalizowane i podpisane przed rozpoczęciem określonego zadania do realizacji. Umowa pomiędzy zleceniodawcą, a generalnym wykonawcą zawiera wszystkie prawa i obowiązki obydwu stron. Czyli jest w niej mowa, o czasie przeznaczonym na wykonanie zleconego zadania. A także o zapłacie za wykonaną usługę. W zasadzie te dwie kwestie są najważniejsze. Lecz umowa zawiera także inne punkty. Zazwyczaj dotyczą one nieprzewidzianych sytuacji, które czasem się zdarzają i na przykład opóźniają czas realizacji zadania.

Dodaj komentarz