займы онлайн на банковскую карту займ на карту онлайн займы онлайн на карту микрокредит онлайн займ на карту займы онлайн займ на карту быстро микрозаймы на банковскую карту экспресс займ на карту микрозайм онлайн на карту срочно круглосуточно займ онлайн на карту займы на карту онлайн взять займ срочно на карту микрозаймы в интернете займ онлайн

31 lipca 2012 22:13

Technologie przyjemności – kultura substancji psychoaktywnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Technologie przyjemności – kultura substancji psychoaktywnych”, która odbędzie się 19-20/10/2012 w Krakowie. Jeżeli bierny udział was nie satysfakcjonuje do 30/08/2012 można jeszcze nadsyłać abstrakty referatów!

Celem konferencji będzie przeprowadzenie humanistyki przez doświadczenie substancji psychoaktywnych i poszerzenie refleksji biopolitycznej o kontekst narkotykowy.

Współczesna humanistyka niechętnie sięga po tematy związane z substancjami psychoaktywnymi, pozwalając im funkcjonować w oswojonych kontekstach polityki de/legalizacyjnej, socjologii uzależnień i dyskursu medycznego. Milczenie wokół narkotyków wybrzmiewa szczególnie głośno w polskim kontekście, gdzie politycznym wojnom narkotykowym nie towarzyszy pogłębiona refleksja kulturoznawcza. Jak udowodnił Jacques Derrida, wyparcie narkotyku poza obszar logosu stanowi jeden z fundujących gestów Platońskiej filozofii, który ukształtował współczesne myślenie o cielesności i psychoaktywności. Humanistyka tkwi więc w niejawnym uzależnieniu od narkotyków, które modelują jej aparat poznawczy, same pozostając jednak na marginesie jej zainteresowań. Celem sympozjum będzie sproblematyzowanie tych związków i ujawnienie rozmaitych kontekstów, w jakich narkotyki funkcjonują we współczesnym świecie. Jeśli bowiem przyjmiemy, że pod pojęciem narkotyku kryją się nie tylko nielegalne substancje, ale także legalne używki, leki psychotropowe, „dopalacze”, rośliny psychoaktywne, digital drugs, okaże się, że substancje psychoaktywne sytuują się w samym centrum współczesnych sporów biopolitycznych. Używane w leczeniu depresji, w wojsku, a także w trakcie porodu lub w procedurach eutanazji, narkotyki stanowią potężne narzędzie regulacyjne biowładzy, obiecując jednocześnie jej przekroczenie. Zwłaszcza, że w erze designer drugs, kiedy prawne procedury dyskursywne nie są w stanie nadążyć za produkcją nowych narkotyków, mnożą się możliwości prywatnego używania substancji psychoaktywnych poza regulatywną polityką państwa.

Używanie narkotyków towarzyszy ludzkości od zawsze i jest elementem rozmaitych praktyk kulturowych, strategii tożsamościowych i polityk regulacyjnych. Wykracza więc daleko poza konteksty subkulturowe i kulturę klubową, oferując możliwość ponownego przemyślenia sprzeczności współczesnego kapitalizmu. Narkopoliyka jest tym samym nie tyle debatą polityczną na temat de/legalizacji, ale sporem biopolitycznym o kształt kultury współczesnej w ogóle. Narkotyki obiecują jeszcze jedno przekroczenie. Destabilizują one oswojone opozycje natura/kultura, ludzkie/nieludzkie, naturalne/syntetyczne, ciało/umysł, oferując wyjście poza tradycyjną, antropocentryczną humanistykę. Narkotykowy posthumanizm nie jest dziś już wyłącznie domeną popularnego kina, ale propozycją filozoficzną, która oferuje przemyślenie współczesnych debat, skoncentrowanych wokół podmiotowości, ciała i polityki z nowej perspektywy, w której refleksja humanistyczna spotyka się z dyskursami neurobiologii i psychofarmakologii.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe: prawo, kulturoznawstwo, filologię, historię sztuki, medioznawstwo, filmoznawstwo, filozofię, etykę, socjologię, psychologię, politologię, medycynę, antropologię, gender studies i inne.

Dyskusji poddane zostaną następujące zagadnienia:

– narkotyki wobec sztuki – literatura, kino, muzyka… – inspiracje, reprezentacje, użycia
– substancje psychoaktywne a filozofia – Derrida, Deleuze, Foucault, Benjamin, Freud, Lacan, Latour i in.
– psychoaktywność wobec prawnych i filozoficznych koncepcji sprawczości
– doświadczenie narkotykowe w refleksji antropologicznej
– kulturowa historia roślin psychoaktywnych
– substancje psychoaktywne a audiowizualność
– narkotyki w kulturze popularnej – negocjacje dominującego porządku symbolicznego
– narkotyki, płeć i seksualność – polityki tożsamości wokół substancji psychoaktywnych
– narkotyki a postkolonializm i race studies – orientalizacja dyskursu narkotykowego
– narkotyki a subkultury, kultura klubowa i muzyka pop
– narkotyki w kulturze partycypacji – fandomy, fora internetowe, nowe techniki organizacji i produkcji wiedzy
– designer drugs/research chemicals i kultura nowych narkotyków
– substancje psychoaktywne a projekty inżynierii społecznej (np. EcstasyData)
– media chemiczne/media biologiczne – narkotyki jako technologie medialne
– doświadczenie psychoaktywności w grach komputerowych
– biopolityki psychoaktywności – narkotyki jako narzędzia zarządzania życiem społecznym
– narkotyki w perspektywie neurobiologii i psychofarmakologii
– programy i polityki redukcji szkód
– wojny narkotykowe i dyskurs „paniki moralnej”
– nowe perspektywy polityki narkotykowej w Polsce i na świecie
– dekstrometorfan, benzydamina, dimenhydrynat, kodeina… – pozamedyczne użycie leków psychotropowych
– terapia uzależnień- co oprócz leczenia stacjonarnego i substytucji?

Zainteresowani proszeni są o przesyłanie abstraktów referatów wraz z danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 30 sierpnia 2012 r. na adres:
technologie.przyjemnosci@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
Nie pobierają opłaty konferencyjnej.
Planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Ryszard Krajewski
prof. dr hab. Jerzy Vetualni
dr Mateusz Borowski
dr Anna Nacher
dr Mateusz Klinowski

Projekt i koordynacja konferencji: mgr Michał Gulik
Komitet Organizacyjny: Maciej Stola, Jakub Mihilewicz, Aleksander Małecki, Justyna Stasiowska, Aleksandra Grunt-Mejer, Michał Goławski, Filip Kinczyk

Na facebooku:
https://www.facebook.com/events/177759212355037/
https://www.facebook.com/pages/Technologie-przyjemności/400800753303471

Redakcja Niedoczytania.pl - Serwis niedoczytania.pl jest przekraczającym granice funkcjonujące w kulturze katalogiem kopii myśli i kopii kopii myśli, które od bycia w ciągłym ruchu utraciły cechę czytelności.

Podobne artykuły